Fleming, Tamara, Shine Portrait Studio, United States